ઓડ ઇવન ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે રવિવારે પણ રાજકોટમાં દુકાન ખોલી શકાશે: મનપા કમિશનર