9 દિવસ બાદ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડની હડતાળ સમેટાઈ, આજથી જણસીઓની હરાજી શરૂ