હાલ રાજકોટ સહિત સમગ્ર વિશ્વભરમાં કોરોના વાયરસ ના કારણે હાહાકાર મચ્યો છે ત્યારે