સોશિયલ ડિસ્ટન્સનો ભંગ કરી ધંધા ઉપર ટોળા એકઠા કરનાર દુકાનદારો વિરૂધ્ધ ઝૂંબેશ, આજે વધુ 9 હોટલ-દુકાન સીલ કરાતા વેપારીઓમાં સન્નાટો