સુરેન્દ્રનગર: ડમ્પરે અડફેટે લેતા ઈકો કાર સળગી, ચોટીલા દર્શન કરીને આવતા બે પરિવારના 7 લોકો મોત