શિખર ધવન અને કૃણાલ પંડ્યાએ ફેન્સ સાથે લીધો સેલ્ફી વિડીયો…