રાજ્યના 38મા DGP આશિષ ભાટિયા બન્યા ,પોલીસ ભવન ખાતે ગાર્ડ ઓફ ઓર્નર સાથે સ્વાગત કર્યું