રાજકોટ: પોલીસ કમિશ્નર ઓફિસ સામે ઝાડ પડતા રસ્તો બંધ સદનસીબે કોઈ જાન નહિ