રાજકોટ: પોલીસે મજૂરો પાસેથી રૂપિયાની છેતરપિંડી કરતા એક શખ્સને પોલીસે ઝડપી..