રાજકોટ: નાણાંની લાલચ આપી ડબલ મર્ડર ને અંજામ આપતા આરોપીઓ ઝડપાયા…