રાજકોટ : જિલ્લામાં શિક્ષણ મામલે મોટું પરિવર્તન, છેલ્લા 8 દિવસમાં 845 બાળકોએ ખાનગી શાળાઓ છોડી…