રાજકોટ – ખોડલધામ ટ્રસ્ટનો મહત્વનો નિર્ણય,ઉપ પ્રમુખ તુષારભાઈ લુણાગરીયાનું નિવેદન…