રાજકોટ : ઉત્તરાયણ આવતા કરુણા અભિયાન આજથી શરૂ,ગત વર્ષે 2000 થી વધુ પક્ષીઓ દોરી ના કારણે થાય હતા ઇજાગ્રસ્ત..