જેતપુરમાં પીઆઇ વી કે પટેલ સાહેબ દ્વારા ટ્રાફિક તેમજ ફટાકડાની દુકાનોમાં ચેકિંગ હાથ ધરવામા આવ્યુ