જામનગરમાં સૌપ્રથમ ગુનો નોંધાયો:ભૂમાફિયા જયેશ પટેલ અને તેના 14 સાગરીતો સામે ગુજસીટોકનો ગુનો નોંધાયો