જલારામ બાપાની 221મી જન્મ જયંતી નિમિત્તે વીરપુર બન્યું જલારામમય, ઘરે ઘરે લોકોએ રંગોળી કરી, વહેલી સવારથી જ ભક્તો ઉમટ્યા