જમ્મૂ કાશ્મીરના પુલવામામાં 20 કિલો IED વિસ્ફોટક સાથે મળી કાર, સેનાએ 20 કિલો એક્સપ્લોસિવ ભરેલી કાર…