ગુજરાત બજેટ અંગે વિપક્ષ નેતા પરેશ ધાનાણીએ શું કહ્યું..જુઓ વીડિયોમાં