કોરોના વેક્સિનના નાળિયેર ફોડીને વધામણાં બાદ ગુજરાતમાં બે જગ્યાએ પહોંચ્યો જથ્થો, 16મીથી કાઉન્ટ ડાઉન શરૂ