હળવદ રેલવે સ્ટેશન પર વ્હોરા સમાજ ધર્મગુરૂના દિદાર માટે ઉમટ્યો