સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલની જન્મજયંતિએ ભાવાંજલિ કાર્યક્રમ