કોઠારિયા કોલોનીના કોટેશ્ર્વર મહાદેવ મંદિરે મહાશિવરાત્રીની ઉજવણી કરાઇ