સ્વચ્છતા રેન્કિંગમાં રાજકોટ કોર્પોરેશનને પછડાટ

ટોપ 10માંથી બહાર: 11મો ક્રમ હાંસલ : જન જાગૃતિ સ્વચ્છતામાં પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યુ પરતુ ગત વર્ષ કરતા ચાર ફીગર પાછળ

રિલેટેડ ન્યૂઝ