કેન્દ્ર સરકારે વક્સિનની કિંમતો જાહેર કરી

ખાનગી હોસ્પિટલોમાં 1 ડોઝના રૂા.150 અને 100 રૂપિયા વહીવટી ખર્ચના એકસ્ટ્રા મળી કુલ 1 ડોઝના રૂા.250
સિવિલ (સરકારી) હોસ્પિટલોમાં તદ્દન મફત અપાશે

રિલેટેડ ન્યૂઝ