આઠેય મહાનગરમાં રાત્રિ ક્ફર્યૂ લંબાવાયો

  • 25 સપ્ટેમ્બર સુધી રહેશે રાત્રિ કફર્યૂ
  • રાત્રે 11થી સવારે 6 વાગ્યા સુધી ક્ફર્યૂ રહેશે
  • ગણેશોત્સવ નિમિત્તે 19મી સુધી રાત્રિના 12 વાગ્યા પછી અમલ થશે
રિલેટેડ ન્યૂઝ