આઇપીએલની બે નવી ટીમોની કાલે ‘હરાજી’

વર્ષ 2022માં આઇપીએલમાં 10 ટીમ રમશે. નવી બે ટીમનો સમાવેશ થવા જઈ રહ્યો છે જે માટે 17 ઓક્ટોબરે બોલી લાગશે. આ દિવસથી જ યુએઇ અને ઓમાનમાં ટી 20 વિશ્વકપનો આરંભ થશે એટલે સંભવ છે કે બોલી દુબઈ અથવામસ્કતમાં યોજવામાં આવે. વર્ષે રૂ. 3000 કરોડનું ટર્ન ઓવર ધરાવતી કંપનીઓને બોલીમાં સામેલ થવા મંજૂરી આપવામાં આવશે.

રિલેટેડ ન્યૂઝ