ઇનચાર્જથી ચાલતી ક્ધઝયુમર કોર્ટમાં કાયમી ન્યાયાધીશની નિમણૂક કરવા માંગ

- કાયદાનો મૂળભૂત હેતુ જળવાતો નથી આથી અસીલો સમયસર ન્યાયથી વંચિત: વકીલ સંજય વ્યાસ

સૌરાષ્ટ્રના પાટનગર રાજકોટ ખાતે બેસતી ક્ધઝયુમર ફોરમની કોર્ટ નંબરની 1 ના જજની બદલી થતા તેમના સ્થાને સુરેન્દ્રનગરના જજ સપ્તાહમાં એક દિવસ આવતા હોવાથી સિનિયર સીટીઝન અને દિવ્યાંગોને હાલાકી પડતી હોવાથી રાજકોટ બાર એસો.ના પૂર્વ પ્રમુખ સંજયભાઈ વ્યાસે સ્ટેટ ક્ધઝયુમર ફોરમના વડાને પત્ર લખી કાયમી જજની નિમણુંક ન થાય ત્યાં સુધી કોર્ટ નંબર -2માં કેસ ટ્રાન્સફર કરવા માંગણી કરી છે. વધુ વિગત મુજબ કોરોનાની મહામારી દરમિયાન અદાલતોમાં ઓનલાઈન કામગીરી ચાલતી હતી કોરોના હળવો થતા ફીઝીકલ કામગીરી હાથ ધરી હતી. લાંબા સમય બાદ અદાલતો કામગીરી ધમધમતી જોવા મળી હતી. ત્યારે રાજકોટની જૂની કલેકટર કચેરી માર્ગ પર આવેલી ફાસ્ટટ્રેક કોર્ટની બાજુમાં બેસતી ક્ધઝયુમર ફોરમ કોર્ટ નં. 1ના જજની બદલી થતા તેમના સ્થાને સુરેન્દ્રનગર ખાતે ફરજ બજાવતા ન્યાયધીશને સપ્તાહમાં બે દિવસ સોમવાર અને મંગળવારનો ચાર્જ સોંપવામાં આવ્યો હતો. બાદ ન્યાયધીશને સોમવાર એક જ દિવસનાં ચા સોંપવામાંઆવતા સિનિયર સીટીઝન અને દિવ્યાંગો સહિતના કેસનું ભારણ હોવાથી અસીલો સમયસર ન્યાય ન મળતો હોવાથી બાર એસોસીએશનના પૂર્વ પ્રમુખ સંજયભાઈ વ્યાસે સ્ટેટ ક્ધઝયુમર ફોરમના મુખ્ય જજ વી.પી. પટેલને પત્ર લખી
જયાંસુધી ક્ધઝયુમર ફોરમની કોર્ટ નં.1માં જયાં સુધી કાયમી જજની નિમણુંક ન થાય ત્યાં સુધી ક્ધઝયુમર ફોરમની કોર્ટ નં.2માં સીનીયર સીટીઝન અને દિવ્યાંગોના કેસ ટ્રાન્સફર કરવા માંગ કરી છે. જામનગર, જૂનાગઢ અને અમરેલીની ગ્રાહક સુરક્ષા કોર્ટમાં કાયમી જજ ન હોવાથી રાજકોટ ક્ધઝયુમર કોર્ટ નં. રના જજ વાય.ડી. ત્રિવેદીને સપ્તાહમાં બુધ અને શુક્રવારે રાજકોટ ખાતે અને અન્ય દિવસોમાં જામનગર અને જૂનાગઢ કોર્ટનો ચાર્જ હોય છે.

આથી કાયદાના મૂળ-ભૂત અધિકાર જળવાતો ન હોવાથી અને અસીલોને સમયસર ન્યાય ન મળતો હોવાથી તાત્કાલીક નિમણુંક કરવાની માંગ કરી છે.

રિલેટેડ ન્યૂઝ