કોલેજોની ફી ઘટાડાનો નિર્ણય અટક્યો

- હજ્જારો છાત્રોને સરકારી અનિર્ણાયકતાથી આર્થિક અન્યાય

કોરોનાને લીધે સ્કૂલો-કોલેજો બંધ રહેતા ફી ઘટાડાની વાલીઓની ઉગ્ર માંગ વચ્ચે સરકારે દિવાળી પહેલા સ્કૂલોમાં તો 25 ટકા ફી ઘટાડો કરી દીધો હતો. પરંતુ ખાનગી યુનિ.-ઓ અને કોલેજોમાં હજુ સુધી ફી ઘટાડો કોઈ નિર્ણય લેવાયો નથી.ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષના અંત સુધીમાં હવે ફી ઘટાડો થશે કે કેમ તે નક્કી ન હોવાથી આ નિર્ણય હવે આ વર્ષ માટે તો અનિશ્ચિત છે.
સ્કૂલોમાં 25 ટકા ફી ઘટાડા બાદ સરકારે ટેકનિકલ અને નોન ટેકનિકલ કોલેજો તથા પ્રાઈવેટ યુનિ.ઓમાં ફી ઘટાડા માટે પ્રક્રિયા તો ક્યારની શરૂ કરી છે પરંતુ કોઈ
નિર્ણય લેવાયો નથી. કોલેજોમાં ફી ઘટાડાની માંગ સાથે એક પીટિશન પણ હાઈકોર્ટમાં થઈ હતી. જેમાં હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ સરકારે ટેકનિકલ કોલેજો-યુનિ.ઓ માટેની ફી રેગ્યુલેશન કમિટીને સંચાલકોના મંડળોપાસેથી સૂચનો અને પ્રતિભાવો લઈને રીપોર્ટ તૈયાર કરી સબમીટ કરવાનો આદેશ કર્યો હતો.
જ્યારે નોન ટેકનિકલ અને વોકેશનલ કોલેજોમાં ફી કમિટી ન હોવાથી સરકારે હંગામી કમિટી રચી હતી અને આ કમિટીને પણ
કોલેજોના સંચાલકો પાસેથી પ્રતિભાવો લઈને રીપોર્ટ સોંપવાનો આદેશ કર્યો હતો ટેકનિકલ માટેની કમિટીએ સૂચનો લીધા બાદ રીપોર્ટ તૈયાર કરી દીધો છે પરંતુ હજુ સરકારને સોંપાયો નથી.જ્યારે નોન ટેકનિકલ કમિટી દ્વારા હજુ ડેટા કલેકશનની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. આમ કમિટીના રીપોર્ટ જ સબમીટ થયા નથી અને હવે રેગ્યુલર યુનિ.ઓ-કોલેજો પણ શરૂ થઈ છે.

રિલેટેડ ન્યૂઝ