કોરોનાની ભારતે બનાવી કિફાયતી વેક્સિન

બિલ ગેટ્સ ફાઉન્ડેશનના રૂા.1,125 કરોડના ફંડ સાથે સ્વદેશી કંપનીનું આશાસ્પદ કદમ

ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગને માટે કુલ 10 કરોડ ડોઝ તૈયાર કરાશે

સરકાર રાજી રાજી
સીરમ ઈન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કાર્યકારી અદાર પૂનાવાલાએ કહ્યું છે કે કોવિડ-19 વિરુદ્ધ અમારી લડાઈને મજબૂત બનાવવાના પ્રયાસમાં સીરમે ભારત અને અન્ય ઓછી તથા મધ્યમ આવક ધરાવતા દેશો
માટે કોવિડ-19 વેક્સીનના 10 કરોડ ડોઝ તૈયાર કરવા માટે ગાવિ તથા ગેટ્સ ફાઉન્ડેશન સાથે જોડાણ કર્યું છે.
ભારત સરકારના જૈવ પ્રોધ્યોગિકી વિભાગના સચિવ રેણુ સ્વરૂપે કહ્યું છે કે અમે સીરમ
ઈન્સ્ટિટ્યુટની કોવિડ-19 સામેની લડાઈમાં વૈશ્વિક ભાગીદારીને જોઈને ઘણા ખુશ છીએ. ભારત પાસે ફક્ત ભારત માટે જ નહીં પરંતુ વિશ્વ માટે સુરક્ષિત અને વ્યાજબી ભાવે અસરકારક વેક્સીન તૈયાર કરવાનો એક ટ્રેક રેકોર્ડ પણ રહ્યો છે.

સીરમ ઈન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ઈન્ડિયા (એસઆઈઆઈ)એ ગઇકાલે કહ્યું છે કે તે ભારત તથા મધ્યમ અથવા તો ઓછી આવક ધરાવતા દેશો માટે કોરોના વાયરસની 10 કરોડ ડોઝ તૈયારકરશે. સીરમે આ માટે ગાવિ અને બિલ એન્ડ મેલિન્ડા ગેટ્સ ફાઉન્ડેશન સાથે જોડાણ કર્યું છે.
સીરમે ગાવિ અને ધ બિલ એન્ડ મેલિન્ડા ગેટ્સ ફાઉન્ડેશન સાથે જોડાણ કર્યું છે. સીરમનું કહેવું છે કે આ જોડાણથી
તેમની કોરોનાની વેક્સીનના ડોઝ બનાવવાની ક્ષમતા વધી જશે અને તે વધારે વેક્સીનનું ઝડપથી ઉત્પાદન કરી શકશે. કંપની ભારતની સાથે સાથે ઓછી તથા મધ્યમ આવક ધરાવતા દેશો માટે પણ વૈક્સીન તૈાર કરશે. આ જોડાણ બાદ ગેટ્સ ફાઉન્ડેશન ગાવિને 15 કરોડ ડોલર એટલે કે અંદાજીત 1,125 કરોડ રૂપિયાનું રિસ્ક ફંડિંગ કરશે. એટલે કે જો વેક્સીન અંતિમ ટ્રાયલમાં નિષ્ફળ રહેશે તો ત્યાં સુધી બનેલી વેક્સીનનો ખર્ચો ગાવિ ઉઠાવશે. એટલે કે જો વેક્સીન બની ગઈ પરંતુ તે નિષ્ફળ રહી તો તેનો ખર્ચ કંપનીને ઉઠાવવો પડશે નહીં. રિસ્ક ફંડિંગ અંતર્ગત ગાવિ તે ખર્ચ ઉઠાવશે.

રિલેટેડ ન્યૂઝ