તમારું એકાઉન્ટ ચેક કરવું જરૂરી,ઇનકમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ વહેંચી રહ્યું છે રિફંડ..

જે લોકોએ સમય સર પોતાનું ટેક્સ રિટર્ન જમા કરાવ્યું હતું, ઇનકમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ હવે તેમને રિફંડ પરત આપી રહી છે. આ કામ ઇનકમ ટેક્સનું સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યૂનિટ એકદમ ઝડપથી કરી રહ્યું છે.નવેમ્બર સુધી 2.10 કરોડ લોકોને 1,46,272.8 કરોડ રૂપિયા રિફંડ આપવામાં આવ્યા છે. જ્યારે ગત વર્ષે આ દરમિયાન 1.75 કરોડ લોકોને 1,19,164.7 કરોડ રૂપિયા રિફંડ આપવામાં આવ્યા હતા.આ વર્ષે 4.70 કરોડ રિટર્ન પ્રોસેસર કરવામાં આવ્યા.જે ગતવર્ષની સરખામણીમાં 20 ટકા વધુ છે. 68 ટકા રિફંડ 30 દિવસમાં અત્યંત ઝડપથી આપવામાં આવ્યા છે. રિફંડના પૈસા ટેક્સપેયરના બેન્ક ખાતામાં ટ્રાંસફર કરવામાં આવી રહ્યા છે. જો તમે ટાઈમએ ટેક્સ રીટર્ન જમા કરાવ્યું હોય તો તમારું એકાઉન્ટ ચેક કરવું જરૂરી બની રહે છે.હાલમાં 20.76 લાખ રિફંડ પેન્ડીંગ છે. આ રિફંડને આપવા માટે ઇનકમ ટેક્સ વિભાગ ટેક્સપેયરને મેલ અને મેસેજ કરી રહ્યા છે.

રિલેટેડ ન્યૂઝ