સુરત બાદ અમદાવાદમાં કોરોનાથી દર્દીનું મોત,સિવિલ હોસ્પિટલમાં 85 વર્ષના વૃદ્ધાનું થયું મોત

સુરત બાદ અમદાવાદમાં કોરોનાથી દર્દીનું મોત
રાજ્યમાં કોરોનાથી થયું બીજું મોત
અગાઉ સુરતના વૃદ્ધનું થયું હતું મોત
સિવિલ હોસ્પિટલમાં 85 વર્ષના વૃદ્ધાનું થયું મોત

રિલેટેડ ન્યૂઝ