રાજ્યભરમા ગાજેલા બોગસ હેલ્થ વર્કર સામે પગલા લેવા માં નિષ્ફળ જામનગર ના તંત્ર સામે આવેદન પત્ર આપવામાં આવ્યું