રાજકોટઃ શું તમારે કેનેડા જવા માંગો છો ??? તો આ વીડિયો જોઈ ને જજો..જુઓ ગુજરાત મિરર પર Live