જામનગરના ચિલ્ડ્રન હોમમાં રહેતા બાળકો ઉપર હાઉસ ફાધર દ્વારા શારીરિક-માનસિક ત્રાસ ગુજારવાનો કિસ્સો બહાર આવ્યો..જુઓ વીડીયો