રાજકોટમાં પુ.મોરારિબાપુ આવ્યા ત્યારે તેઓ એક્ટિવા સ્કૂટરમાં બેસી રાજકોટમાં ફર્યા...જુઓ વીડીયો