દીવ, દ્વારકા, પોરબંદર-વેરાવળ સહિત રાજ્યના તમામ બંદર પર 9 નંબરનું ભયજનક સિગ્નલJune 12, 2019

અમદાવાદઃ ગુજરાતના સંભવિત 'વાયુ' વાવાઝોડાને લઈ રાજ્યના તમામ બંદર પર ભયજનક ગણાતું 9 નંબરનું સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે. અમરેલીના જાફરાબાદ, ભાવનગરના ઘોઘા, દીવ, દ્વારકા, વેરાવળ અને પોરબંદરમાં 9 નંબરનું સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે. પરંતુ આ સિગ્નલ શું સૂચવે છે તે અંગે ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે, જેને પગલે સિગ્નલની ગંભીરતા સમજી શકાતી નથી. જેથી DivyaBhaskar કયા નંબરનું સિગ્નલ શું સૂચવે છે તે અંગે એક ખાસ રિપોર્ટ દ્વારા જણાવી રહ્યું છે.
1-નંબરનું સિગ્નલ
સંભવિત વાવાઝોડાની ચેતવણી 2-નંબરનું સિગ્નલ
વાવાઝોડું સક્રિય થયું છે
આ નંબરનું સિગ્નલ બતાવે છે કે બંદર છોડ્યા પછી દરિયામાં જતા જહાજોને સમુદ્રી બળનો સામનો કરવો પડશે. 3-નંબરનું સિગ્નલ
સપાટીવાળી હવાથી બંદર ભયમાં છે 4-નંબરનું સિગ્નલ
વાવાઝોડાથી બંદર ભયમાં છે. પરંતુ અત્યાર સુધી કોઈ સાવચેતીના પગલા લેવા પડે એવો ભય ગંભીર જણાતો નથી. 5-નંબરનું સિગ્નલ
થોડા અથવા સાધારણ પ્રકારનું વાવાઝોડું બંદરથી દક્ષિણ દિશા તરફ કિનારાઓ ઓળંગે તેવી શકયતા જેથી બંદરમાં ભારે હવા ફૂંકાઇ તેવી શકયતા છે. 6-નંબરનું સિગ્નલ (ભય)
થોડા અથવા સાધારણ પ્રકારનું વાવાઝોડું બંદરની ઉતર દિશા તરફનો કિનારાઓ ઓળંગે તેવી શકયતા જેથી બંદર ઉપર ભારે હવાનો અનુભવ થાય. 7-નંબરનું સિગ્નલ (ભય)
પહોળા અથવા સાધારણ પ્રકારનું વાવાઝોડું બંદર નજીક અથવા બંદરની ઉપર થઈને પસાર થાય તેવી શકયતા જેથી બંદરને ભારે તોફાની પવનનો સામનો કરવો પડશે.. 8-નંબરનું સિગ્નલ (મહાભય)
ભારે જોરવાળું વાવાઝોડું બંદરથી દક્ષિણ તરફ કિનારો ઓળંગે તેવી શકયતા જેથી બંદરે તોફાની હવાનો અનુભવ થાય. 9-નંબરનું સિગ્નલ (મહાભય)
ભારે જોરવાળું વાવાઝોડું બંદરથી ઉતર તરફ કિનારો ઓળંગે તેવી શકયતા જેથી બંદરને ભારે તોફાની હવાનો અનુભવ થવાની શક્યતા છે. 10-નંબરનું સિગ્નલ (મહાભય)
ભારે જોરવાળું વાવાઝોડું બંદરની ઉપર થઈને પસાર થવાની શક્યતા છે. આથી બંદરને ભારે તોફાની હવાનો અનુભવ થવાની શક્યતા છે 11-નંબરનું સિગ્નલ (મહાભય)
ખુબ ખરાબ હવામાનનો અનુભવ, અત્યંત ભયજનક ગણાય.