હવે ATMનો ચાર્જ નહીં લાગે રિઝર્વ બેંકે 6 જૂનથી પોતાની મોનિટરી પોલીસીની જાહેરાત કરતા આરટીજીએસ અને એનઇએફટી ટ્રાન્ઝેક્શનને ફ્રી કરી નાખ્યાં.June 10, 2019

  • હવે ATMનો  ચાર્જ નહીં લાગે  રિઝર્વ બેંકે 6 જૂનથી પોતાની મોનિટરી પોલીસીની જાહેરાત કરતા આરટીજીએસ અને એનઇએફટી ટ્રાન્ઝેક્શનને ફ્રી કરી નાખ્યાં.


નવી દિલ્હી: રિઝર્વ બેંકે 6 જૂનથી પોતાની મોનિટરી પોલીસીની જાહેરાત કરતા આરટીજીએસ અને એનઇએફટી ટ્રાન્ઝેક્શનને ફ્રી કરી નાખ્યાં. ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શનને પ્રોત્સાહન આપવા હેતુ આ ટ્રાન્ઝેક્શન ફ્રી કરાયા છે. હવે રિઝર્વ બેંક એટીએમ ટ્રાન્ઝેક્શન પર લાગતા ચાર્જને પણ હટાવવાની તૈયારીમાં છે. હાલમાં
દર મહિને કેટલાક એટીએમ ટ્રાન્ઝેક્શન ફ્રી હોય છે પરંતુ
ત્યારબાદ દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન બદલ ગ્રાહકો પાસે ચાર્જ વસૂલવામાં આવે છે. દરેક બેંકના આ અંગે પોતાના અલગ અલગ નિયમો હોય

છે. આરબીઆઇ તરફથી બહાર પાડવામાં આવેલા નિવેદનમાં કહેવાયું છે કે આ અંગે કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે. બહુ જલદી આ અંગે અંતિમ નિર્ણય લેવાશે. બીજી બાજુ એટીએમ ઓપરેટર ચાર્જ વધારવાની માગણી કરી રહ્યાં છે. જ્યારે બેંક ઈચ્છે છે કે ચાર્જમાં વધારો ન થાય તો ઘટાડો પણ ન થાય.
આરબીઆઇ કમિટી આ અંગે કોઈ નિર્ણય લેતા અગાઉ કંફેડરેશન ઓફ એટીએમ ઈન્ડસ્ટ્રી (સીએટીએમઆઇ), ઈન્ડિયન બેંક એસોસિએશન સહિત તમામ સ્ટેક હોલ્ડર્સ સાથે વાતચીત કરીને યોગ્ય નિર્ણય લેશે. આ કમિટી 2 મહિનાની અંદર પોતાનો રિપોર્ટ રજુ કરશે. (સીએટીએમઆઇ) સતત કહે છે કે ચાર્જ વધારવો જોઈએ. કારણ કે ટેક્નોલોજી અપગ્રેડેશનના કારણે ઓપરેશનલ કોસ્ટ ઘણી મોંઘી થઈ છે