ધો.12 આર્ટસ પછીના કોર્સMay 04, 2019

મેરિટના આધારે એડમિશન : પ્રવેશ પરીક્ષા આપ્યા વગર ધો.12 આર્ટસમાં તમે મેળવેલા માર્કસના આધાર પર તમને એડમિશન મળી શકે તેવા અભ્યાસક્રમો : (1) કોઇ વિષય સાથે બી.એ. (બેચલર ઓફ આર્ટસ), (2) બીબીએ (બેચલર ઓફ બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ), (3) હોટેલ મેનેજમેન્ટ, (4) બી.એસ.ડબલ્યુ (બેચરલ ઓફ સોશિયલ વર્ક), (5) બી.આર.એસ. (બેચલર ઓફ રૂરલ સ્ટડીઝ), (6) હોમસાયન્સ (બેચરલ ડીગ્રી), (7) ફેશન ડીઝાઇનર (બેચલર ડીગ્રી) ગુજરાત બહાર કર્ણાટક અને મહારાષ્ટ્રમાં, (8) બી.એફ.એ (બેચલર ઓફ ફાઇન આર્ટ), (9) બેચલર ઓફ મ્યુઝીક, (10) ડાન્સ, ડ્રામા અથવા મ્યુઝીકમાં બીપીએ (બેચરલ ઓફ પરફોર્મીંગ આર્ટ), (11) જનરલ નર્સીંગ, (12) આયુર્વેદિક નર્સીંગ, (13) પ્રાયમરી ટીચર બનવા પીટીસી, (14) પ્રાથમિક સ્કૂલમાં ડ્રોઇંગ ટીચર બનવા માટે આર્ટ ટીચર ડીપ્લોમા કોર્સ, (15) પ્રાયમરી સ્કૂલમાં વ્યાયામ શિક્ષક બનવા સીપીએડ, (16) સંગીત વિશારદનો કોર્સ, (17) ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટનો ફાઉન્ડેશન કોર્સ, (18) કંપની સેક્રેટરીનો ફાઉન્ડેશન કોર્સ, (19) કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટનો ફાઉન્ડેશન કોર્સ, (20) હાઇસ્કૂલમાં વ્યાયામ શિક્ષક બનવા માટે બીપીએડ (બેચલર ઓફ ફિઝીકલ એજ્યુકેશન), (ર1) ઇન્ટીરીયર ડીઝાઇનરનો બેચલર ડીગ્રી કોર્સ.
* ગુજરાતમાં અને ગુજરાત બહાર પ્રવેશ પરીક્ષા આપીને એડમીશન મળે તેવા કોર્સ : ધો.1ર આર્ટસ પછી કેટલાક એવા છે કે જેમા એડમીશન મેળવવા માટે એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ આપવી પડતી હોય છે. પ્રવેશ પરીક્ષામાં સફળ થઇએ તો એડમીશન મળી શકે તેવા કોર્સનું લીસ્ટ : (1) એન.આઇ.એફ.ટી. (નેશનલ ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ ફેશન ટેકનોલોજી) ના કોર્સ ડિપ્લોમા ઇન ફેશન ડીઝાઇન, ડિપ્લોમા ઇન એસેસરી ડીઝાઇન, ફેશન ડીઝાઇન એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન ટેકોનોલોજી (એફ.ડી.આઇ.ટી.) જેવા નિકટના ધો.1ર પછી ના ડીપ્લોમા કોર્સ, (ર) અમદાવાદમાં આવેલ એન.આઇ.ડી. (નેશનલ ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ ડીઝાઇન) ના ધો.1ર પછી ચાર વર્ષના ડીઝાઇન ફીલ્ડના વિવિધ કોર્સ, (3) યુ.પી.એસ.સી. (યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમીશન) દ્વારા લેવામાં આવતી નેશનલ ડિફેન્સ એકેડેમી - એન.ડી.એ. ની એકઝામ આપી આર્મી (ભૂમિદળમાં)માં ઓફિસર બનવા માટે આર્મીની કોલેજમાં એડમીશન, (4) વડોદરાની એમ.એસ. યુનિ.માં અને વલ્લભ વિદ્યાનગરની સરદાર પટેલ યુનિ.માં ચાલતો બી.બી.એ. નો કોર્સ, (પ) બી.એફ.એ. (બેચલર ઓફ ફાઇન આર્ટ) નો કોર્સ વડોદરા કે મુંબઇમાં, (6) ભારત સરકારની ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ હોટેલ મેનેજમેન્ટ એન્ડ કેટરગ ટેકનોલોજીમાં ચાલતો બી.એસસી. ઇન હોટેલ મેનેજમેન્ટ કોર્સ - અમદાવાદની સરકારી પોલીટેકનીકના કમ્પાઉન્ડમાં આવી એક સંસ્થા આવેલી છે, (7) મ્યુઝિક, ડ્રામા, ડાન્સનો બેચલર ડીગ્રી કોર્સ - વડોદરાની એમ.એસ. યુનિ., (8) મુંબઇમાં બી.એમ.એસ. (બેચલર ઓફ મેનેજમેન્ટ સ્ટડીઝ).