ક્રિએટીવિટી: કિ ફ્રૂટ બોલતા હૈ !April 16, 2019

બ્રેડ પર બે આંખ અને મો દોરીને તેની સામે છરી એવી રીતે રાખવામાં આવી છે જાણે બ્રેડની જિંદગીનો કોઈ છેલ્લો દિવસ હોય. પણ આવા પણ ભેજાબાજ છે જેણે બ્રેડમાં એક જીવ જોઈને તેને અંગો આપી દીધા. સામાન્ય રીતે માછલીની વાનગી પર મરી-મસાલા છાંટેલા હોય એવું જોવા મળે છે. પણ ભારત અને સલાડની સાથે અહીં કોઈ યુવતીની ચાલ હોય એવું રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. કેપ્સિકમ મરચા અને ટામેટાને એ રીતે સુધારવામાં આવ્યા છે. જાણે મેડમ માછલી ક્યાંક જઈ રહ્યા હોય. આને કહેવાય કમાલની ક્રિએટિવીટી. તરબુચની એક સ્લાઈઝ અને તેના બી એવી રીતે ગોઠવ્યા છે જાણે કોઈ સ્વિમર તરબુચના કોઈ સ્વિમિંગપુલમાં ધુબાકા મારી રહ્યો હોય. અહીં કોમ્પ્યુટરની મદદથી માત્ર પાણીની છાલકની ક્રિએટિવીટી થોડી એડિટ કરવામાં આવી છે. બર્ગર પર એવી રીતે કારીગીરી કરવામાં આવી છે કે તે આપણી સામે જીભા કાઢે છે. આંખ પર બાફેલા બટેટાના નાના ટૂકડા તૈયાર કરીને તેના વાળ બનાવાયા છે. જ્યારે આંખમાં પણ તેના કેટલાક અંશનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ સ્ટ્રોબેરી અને કેળાનું સલાડ છે. જેમાં થોડી કોથમીરની મદદથી એક લાંબી શ્રેણી તૈયાર કરવામાં આવી છે. જાણે કોઈ સ્નેક છે એવું અહીં પ્રતિત થાય છે. ફૂડ પરની આવી ક્રિએટિવીટી અગાઉ ક્યારેય જોઈ છે? કિવી અને દ્રાક્ષની મદદથી આ પ્રકાની ક્રિએટિવિટી કરવામાં આવી છે. કિવીની અંદરના બીને આંખ રૂપે રજૂ કરવામાં આવી છે. આમ ઘરે પણ આ પ્રકારની નાની નાની ક્રિએટિવીટી કરી શકાય છે.