નવા ફોર્મ સાથે આવકવેરા રિટર્ન ભરવાનો પ્રારંભApril 12, 2019

ક્યાં ફોર્મનો ઉપયોગ કરશોઃઆઇટીઆર-1 સહજ આઇટીઆર -1 ફોર્મથી નાગરિકો માટે જેની કુલ આવક 50 લાખ રૂપિયા સુધી છે. આ પગાર એક હાઉસ પ્રોપર્ટી અને વ્યાજમાંથી થતી આવક હોય છે. આઇટીઆર 1 એ એક સરળ પેજનું ફોર્મ છે. આ આઇટીઆરનો ઉપયોગ કોઈ એવી વ્યક્તિ દ્વારા કરી શકાતો નથી જે કંપનીના ડિરેક્ટર છે અથવા જેમણે અસૂચિબદ્ધ ઇક્વિટી શેરમાં રોકાણ કર્યું છે.આઇટીઆર 4 સુગમ  આઈટીઆર  4 સુગમ ફોર્મ એ લોકો માટે જેનો વ્યવસાય અથવા વ્યવસાયથી કમાણી કરે છે. કેવી રીતે ભરવું રિટર્ન ;- કરવેરાના વળતર ભરવા માટે, પ્રથમ આવકવેરા વેબસાઇટ પર જાઓ. ત્યાં પેન કાર્ડ દ્વારા નોંધણી કરો. જો તમે પહેલાથી જ નોંધાયેલા છો, તો ફક્ત નોંધણી વપરાશકર્તા (રજીસ્ટર્ડ યુઝર) ટેબ પર ક્લિક કરીને લોગિન કરો.
પછી આવકવેરા રીટર્ન પૃષ્ઠ ઉપર થઈ આકારણી વર્ષમાં આઇટીઆર ફોર્મ અને સબમિશનમાં પ્રિપેઇડ પસંદ કરો અને ઑનલાઇન અને પ્રી-ફિલ્ડ ફીલ્ડ્સને સિલેક્ટ કરો. આ બધા કર્યા પછી, તમે તમારી સુવિધા સાથે ઇ-ચકાસણી વિકલ્પ પસંદ કરી વિગતો ભરવી પડશે. પેન-આધાર લિંક આવશ્યક છે ઃ-આવક વેરા રિટર્ન (આઈટીઆર) ફાઇલ કરવા માટે, પેનને આધાર સાથે જોડવું જરૂરી છે. પાન કાર્ડ  આધાર લીંક થયા વગર રિટર્ન ફાઈલ કરી શકાય નહીં. ક્યાં દસ્તાવેજો હોવા જોઈએ;-આઇટીઆર 1 સહજ ફાઈલ કરવા માટે પાન કાર્ડ, આધાર કાર્ડ, કંપની તરફથી મળેલા ફોર્મ 16 અને 26એએસ ફોર્મ જોઈએ. રિટર્ન ભરવાની છેલ્લી તારીખ ;- નાણાકીય વર્ષ 2018-19 એટલે એસેસમેન્ટ વર્ષ 2019 20 માટે આઇટી રિટર્ન ભરવાની છેલ્લી તારીખ 31 જુલાઇ
2019 છે.