ધ ડે આફટર: US, UK થીજી ગયા...January 31, 2019

અમેરિકા અને યુકેમાં બરફવર્ષાએ કહેર વરસાવ્યો છે. અમેરિકાના શિકાગોમાં તો ઠંડીએ 1996નો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. આ વખતે અહીં - 19 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું હતું. ડેઈલીમેઈલના અહેવાલ અનુસાર ખરાબ વાતાવરણના કારણે આશરે 2000 જેટલી ફલાઈટ કેન્સલ અથવા ડાઈવર્ટ કરાઈ હતી. આ વાતાવરણના કારણે આશરે 2000 જેટલી ફલાઈટ કેન્સલ અથવા ડાઈવર્ટ કરાઈ હતી. આ વાતાવરણના કારણે જ્યાં જુઓ ત્યાં બરફ જ બરફ છવાઈ ગયો હતો. ખરાબ વાતાવરણના કારણે સ્કૂલ બંધ રખાઈ છે. ખરાબ વાતાવરણના કારણે અને બરફ થીજી જવાના કારણે વાહનવ્યવહાર તેમજ ટ્રેન વ્યવહારને પણ અસર પહોંચી હતી. ટ્રેન સરળતાથી ચાલી શકે તે માટે પ્રશાસને પાટા પર આગ લગાડી હતી. જેથી કરી વધુ બરફ ન થીજી જાય અને ટ્રેન વ્યવહાર ચાલુ રહી શકે.