ફરી સર્જાયુ માછલા મોતકાંડ

  • ફરી સર્જાયુ માછલા મોતકાંડ

ફરી સર્જાયુ માછલા મોતકાંડ લાલપરી રાંદરડા તળાવમાં હજારો માછલાના મોત
મનપાની ફાયર બ્રિગેડ ટીમ અને અધિકારીઓ દોડી ગયા
જીવદયા પ્રેમીઓમાં આક્રોશ