ધારી ના પૂર્વ ધારાસભ્ય નલિન કોટડીયા ની જામીન અરજી નામંજુર,October 09, 2018

બીટ કોઈન તોડકાંડ કેસ ધારી ના પૂર્વ ધારાસભ્ય નલિન કોટડીયા ની જામીન અરજી નામંજુર, સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા ફગાવામાં આવી કોટડિયા ની જામીન અરજી, કોટડીયા ને જામીન મેળવવા હવે હાઇકોર્ટ ના દ્વાર ખખડાવવા પડશે