ગુજરાતમાં IT સેક્ટરને મળ્યો ઉદ્યોગનો દરજ્જો

  • ગુજરાતમાં IT સેક્ટરને મળ્યો ઉદ્યોગનો દરજ્જો

મહારાષ્ટ્ર, આન્ધ્રપ્રદેશ, કર્ણાટક પછી ગુજરાતની સિધ્ધિ
ગાંધીનગર તા.30
રાજ્યમાં આઇટી અને આઇટીઇએસ (ઇન્ફર્મેશન ટેક્નોલોજી અને આઇટી સક્ષમ સેવાઓ)ને પ્રોત્સાહન આપતા ગુજરાત સરકારે આ ક્ષેત્રને ઉદ્યોગનો દરજ્જો આપ્યો છે. આ નિર્ણયથી આઇટી ક્ષેત્રમાં કામ કરતી કંપનીઓને ફાયદો થશે.
રાજ્યના ઉદ્યોગ અને ખાણ ખાતાએ આઇટી અને આઇટીઇએસ સેક્ટરને ઉદ્યોગનો દરજ્જો આપવાની સૂચના આપી દીધી છે. આ સાથે, ગુજરાત હવે મહારાષ્ટ્ર, આંધ્રપ્રદેશ અને કર્ણાટક જેવા રાજ્યોની લાઇનમાં જોડાયું છે જ્યાં આ ક્ષેત્ર ઉદ્યોગનો દરજ્જો ધરાવે છે.
ઉદ્યોગ એકમોના સંચાલકોના કહેવા મુજબ, આ દરજ્જો માત્ર આઇટી/આઇટીઇએસ કંપનીઓ જમીન અને વીજળીના પ્રોત્સાહન મેળવી શકશે નહીં એટલું જ નહીં વધુ રોકાણ આકર્ષવામાં પણ મદદ કરશે અને સેક્ટરની વૃદ્ધિને પ્રોત્સાહન આપશે. હવે, આઇટીને અન્ય ઉદ્યોગો જેમ કે રસાયણો અને ફાર્માસ્યૂટિકલ્સ સાથે વિકાસના આધારસ્તંભ તરીકે જોવામાં આવશે. તેથી, પ્રોત્સાહનમાં મળતા જમીન ખરીદીના લાભ અને અન્ય ઉદ્યોગોને પૂરી પાડવામાં આવતી વીજળી જેવા લાભ આઇટી ક્ષેત્રને મળી શકશે.