આજના દિવસ નો ઈતિહાસ

* 1993માં જાપાનમાં 7.8ની તીવ્રતાના આવેલા ભૂકંપમાં 160 લોકો મૃત્યુ પામ્યા.
* 1999 ફિલ્મ કલાકાર રાજેન્દ્ર કુમારનું નિધન.
*2012માં પહેલવાન અને બોલીવૂડ કલાકાર દ્વારા સિંહનું નિધન