અમરેલી તાલુકા પંચાયતના 6 કોંગી સભ્યો પક્ષમાંથી સસ્પેન્ડ

અમરેલી તા.11
અમરેલી તાલુકા પંચાયતની અઢી વર્ષની મુદ્ત પૂર્ણ થતાં તાજેતરમાં ચૂંટણી પ્રમુખ/ઉપપ્રમુખ માટે યોજાયેલ હતી. જે ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ પક્ષનાં સત્તાવાર ઉમેદવારનાં આદેશનુંઉલ્લંઘન કરનારા સામે અમરેલી તાલુકા પંચાયતમાં કોંગ્રેસ પક્ષનાં નિશાન ઉપર ચૂંટાયેલા (1) માંગવાપાળ સીટ ઉપરથી ચૂંટાયેલ અરવિંદભાઈ કાછડીયા (ર) જશવંતગઢ સીટ ઉપરથી કંચનબેન જયસુખભાઈ દેસાઈ (3) વડેરા સીટ ઉપરથી વિશાલભાઈ માંગરોળીયા (4) ગાવડકા સીટ ઉપરથી લાભુબેન મનજીભાઈ રાખોલીયા (પ) નાના આંકડીયા સીટ ઉપરથી હરેશભાઈ દેવાભાઈ ભાસ્કર તથા (6) મોટા આંકડીયા સીટ ઉપરથી વિજયાબેન મોહનભાઈ સોલંકીએ પાર્ટી વિરૂઘ્ધ પ્રવૃતિ કરી કોંગ્રેસ પાર્ટીનાં આદેશોનું ઉલ્લંઘન કરેલ તેમજ મેન્ડેન્ટ વિરૂઘ્ધ મતદાન કરેલ જેથી ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ અમીતભાઈ ચાવડા ર્ેારા શિસ્તભંગનાં પગલાં લઈને કોંગ્રેસ પ્રદેશ સમિતિનાં પ્રવકતા ડો. મનિષભાઈ એમ. દોશી ર્ેારા તાત્કાલીક અસરથી કોંગ્રેસ પક્ષનાં નિશાન ઉપર ચુંટાયેલા ઉપરોકત છ સભ્યોને 6 વર્ષ માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવેલ છે.