ચિંતન


એક તબેલામાં 50 ભેંસ મજેથી રહે છે પરંતુ આપણે? શા માટે આપણામાં ‘લેટ ગો’ કરવાનો ગુણ નથી એક બાપ અને દીકરો વર્ષોથી એક જ થાળીમાં ભોજન કરતા હતા. એક દિવસ કંઈક એવો બનાવ બનતા પુત્રને વિચાર આવ્યો અને થાળી લઈને બાવથી દૂર ભોજન કરવા બેસી ગયો. પિતાજી તો ઝુક્યા પણ કે બેટા ભૂલ થઈ ગઈ પણ પુત્ર પર કંઈ જ અસર ન થઈ. વર્ષોની પરંપરા આજે તુટી રહી છે. પુત્ર પોતાની વાત પર અડગ હતો અને પિતાજી વિચારી રહ્યા હતા કે આ પરંપરા તુટી છે તે યોગ્ય નથી પરંતુ પુત્ર પોતાની જીદ પર અડગ હતો. થાળીમાં લીધેલ રોટલી ખાવા લાગ્યો. પિતાજીએ જોયુ કે પુત્ર પર પોતાના બોલવાની કોઈ જ અસર થતી નથી. તેથી પિતાજીએ સમગ્ર બનાવની ગંભીરતા જોઈ અને ઉભા થયા. પુત્ર પાસે ગયા પુત્ર કહે કે નહીં પપ્પા આજે તમારી સાથે જમવા નહીં બેસું પિતાજીએ પુત્રનો હાથ પકડયો અને કહ્યું કે બેટા રોજ તુ મારી સાથે બેસે છે આજે હું તારી સાથે જમવા બેસીશ.. અને પુત્રની આંખમાંથી આંસુની ધારા થઈ પિતાજી ઝુક્યા તો સબંધ સચવાઈ ગયો. યાદ રાખજો જે સાચા હોય છે તેને જ ઝુકવાનું હોય છે ખોટા, બદમાશ લોકોને ઝુકવાનું હોતુ નથી. જેને સંબંધ જાળવવો છે તેને ઝુકવુ પડે છે.
ઝુકતા વોહી હૈ જીસમે જાન હૈ
અકડતા તો ખાસ મુદેકી પહેચાન હૈ
નવરત્ન સુરિશ્ર્વરજી મ.સા.નો અહીં જન્મ થયો તેને લઈને તમને પ્રાઉડ છે કે નહીં ? બોલો ? પ્રાઉડ શા માટે ?
કોઈ મહાપુરૂષનો જન્મ અહીં થાય તેનો તમને શું લાભ ? ગામનું નામ રોશન થાય પરંતુ એમા તમારે શું ? તમે એ ગામના છો એ ગુડવીલ નથી પરંતુ તમારુ જીવન એવું છે એ ગુડવીલ છે. તમારા જીવનમાં જે પવિત્રતા, સંયમ, જે ગુણો છે તે અમે અમારા જીવનમાં પણ ઉતાર્યા છે. એ ગુડવીલ છે. શિક્ષકે પ્રશ્ર્ન પુછ્યો હતો કે પોરબંદરમાં કયા મહાપુરૂષનો જન્મ થયો હતો ? બધા વિદ્યાર્થી એમ જ બેસી રહ્યા શિક્ષક પણ પરેશાન થઈ ગયા કે જે મહાપુરૂષનું નામ સમગ્ર દુનિયાને ખબર છે એ તમને ખબર નથી ?
બધા મૌન પછી શિક્ષક બોલ્યા કે ગાંધીજીનો જન્મ કયાં થયો હતો ? બધા એકી અવાજે બોલ્યા કે પોરબંદરમાં તો ટીચરે કહ્યું કે પહેલા પુછ્યું તો શા માટે ન કહ્યું તો વિદ્યાર્થીએ જવાબ આપ્યો કે એ મહાપુરૂષ રૂપે થોડા જનમ્યા હતા એ તો સામાન્ય આપણા જેવા માણસ સ્વરૂપે જન્મયા હતા અને હાસ્યનું મોજુ ફરી વળ્યું.
- પ.પૂ.આભ.વિજયરત્ન સુંદરસુરીશ્ર્વરજી મ.સા.