પર્વ ઉત્સવ

તારીખ વાર પર્વ
16/06/18 શનિવાર રમઝાન-ઇદ-ઉલ ફિત્ર
18/06/18 સોમવાર શ્રીધર્મનાથ ભગવાન મોક્ષકલ્યાણક
21/06/18 ગુરૂવાર શ્રીવાસુપુજ્યસ્વામી ભગવાન ચ્યવન કલ્યાણક
23/06/18 શનિવાર નિર્જળા ભીમ અગિયારસ
23/06/18 શનિવાર શ્રી ગાયત્રી જયંતિ
25/06/18 સોમવાર વટસાવિત્રી વ્રત