ભાવનગર: મોગલમાં વિરૂધ્ધ હિન્દુ ટીપ્પણી કરનાર સામે પગલા ભરવા રજૂઆત


ભાવનગર: ફેસબુક ઉપર મોગલમાં સામે અમુક ટીપ્પણી કરનાર સામે પગલા ભરવા જયમોગલમાં ધામ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ-ભગુડા દ્વારા મહુવા મામલતદાર ને આવેદનપત્ર આપી પગલા ભરવા માંગણી કરવામાં આવી છે. રજુઆતમાં માપાભાઇ કારળીયા, રામભાઇ કામળીયા વિગેરે જોડાયા હતા.
(તસવીર:વિપુલ હિરાણી-ભાવનગર)