આજના દિવસ નો ઈતિહાસ

1901માં ગોલ્ફ પ્રતિયોગિતાનું આયોજન
1907માં નાર્વેની મહિલાઓને મત આપવાનો અધિકાર મળ્યો.
1955માં ટોક શોથી લઈ ફિલ્મ સુધી કામ કરનાર કિરણ ખેરનો જન્મદિવસ.